Nederland

Hulp in Nederland
Ook in Nederland gaan wij ons best doen om ons steentje bij te dragen aan het welzijn van de dieren. Gelukkig is het dierenleed in Nederland niet vergelijkbaar met dat in vele andere landen. Echter ook hier zijn problemen te vinden met dieren.Problemen waar u aan kan denken zijn bijvoorbeeld kleine groepen straatdieren, verwaarloosde dieren of dieren die weg moeten bij hun baasjes. Allemaal dingen binnen ons werkveld! Ook voor het oplossen van dit soort problemen kunnen we uw hulp goed gebruiken!U mag het ons natuurlijk ook altijd melden wanneer u tegen problemen aanloopt. We zijn er per slot van rekening niet voor niets.

Natuurlijk vergeten we ook de Nederlandse asielen niet. Ook aan hun noodkreten geven we graag gehoor! We zijn ons ervan bewust dat ook zij altijd hulp kunnen gebruiken.

Waar mogelijk zullen we dan ook voor hen in de bres springen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door te helpen bij het plaatsen van dieren of door het doneren van goederen.

“De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens, is hoe zij dieren beschouwen en behandelen.”

Berthold Auerbach