ANBI Goedgekeurd

Algemeen:

Statutaire naam:
Stichting Dierenbemiddeling Europa

Verkorte naam: SDE

Opgericht in: 2015 te Huizen

Vestigingsplaats: Rotterdam

KvK nummer: 62532057

RSIN: 854855063

EG-Nummer: 311745

Contact:

Postadres: Stichting Dierenbemiddeling Europa, Snelfilterweg 156, 3063JH Rotterdam.
Mail: info@dierenbemiddelingeuropa.nl

Tel: 06-11112119

Website: www.dierenbemiddelingeuropa.nl

Bank: IBAN: NL33 INGB 0006 8011 63;  BIC: INGBNL2A voor donaties

Bank: IBAN: NL77 INGB 0006 7483 79;  BIC: INGBNL2A voor adopties

Doelstellingen en activiteiten:

Statutaire doelstelling:  het verbeteren van het welzijn en de leefomstandigheden van kansarme dieren in Europa. Deze dieren zijn afhankelijk van de hulp van vrijwilligers.

Activiteiten: Door middel van diverse projecten en acties, willen wij proberen het lot van deze dieren te verbeteren.

In samenwerking met de lokale dierenbeschermingsorganisaties en de asielen zullen wij de dieren, die na strenge selectie geschikt bevonden zijn, ter adoptie aanbieden om hen zo een goed en liefdevol mogelijk leven te bieden.

Door o.a. het werven van donateurs, fondsen en sponsoren gaan wij het werk van de lokale asielen en dierenartsen ondersteunen. Wij denken hierbij aan het financieel ondersteunen van sterilisatieprojecten, voeding, huisvesting en de noodzakelijke medische zorg.

De bijdrage die wij ontvangen van de adoptanten maakt het ons ook mogelijk om de mensen en organisaties ter plaatse te ondersteunen. Het grootste gedeelte van de adoptievergoeding gaat terug naar de buitenlandse asielen en organisaties, zodat de dieren die daar noodgedwongen moeten blijven een beter leven geboden kan worden.

Financieel: Stichting Dierenbemiddeling Europa heeft geen winstoogmerk.
SDE behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI-status). Opbrengsten uit opdrachten, donaties en schenkingen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen.

Organisatie:

Bestuur: statutair bestaande uit vier personen:

  • S.E. Eyer (Voorzitter)
  • W.H. Blaauw (Penningmeester)
  • D. Vos (Secretaris)
  • L. De Bruin (Algemeen bestuurslid)

Besluitvorming:  Besluiten, zowel financieel als inhoudelijk, worden conform de statuten, gedaan op basis van gelijkheid van stemmen.

Ondersteunend personeel in loondienst: Op dit moment zijn er geen mensen in loondienst.

Beloningsbeleid: Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Financiering: Inkomsten worden verkregen uit sponsoring, schenkingen, verkoop, adopties en donaties.

Financiële verantwoording: Wij zullen ieder jaar onze jaarcijfers openbaar maken.

Jaarverslagen: Van activiteiten en ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht op de nieuwspagina van Stichting Dierenbemiddeling Europa, minimaal twee keer per jaar.

Aparte jaarverslagen worden niet gemaakt.

ANBI Algemeen formulier