Adoptieprocedure

Hoe nu verder?
U hebt besloten om via Stichting Dierenbemiddeling Europa een dier weer een nieuwe plek bij u thuis te geven. Maar hoe gaat het nu verder?Wij proberen zoveel mogelijk achtergrond informatie over het dier te verzamelen. Het is niet altijd mogelijk om een compleet beeld van het dier te krijgen omdat ze vaak nog in het opvangcentrum in het buitenland zitten. Als een dier al in een opvanggezin in Nederland zit dan wordt het zo goed mogelijk geobserveerd en kunnen wij u vertellen wat voor karakter het dier heeft, bijvoorbeeld is het dier angstig, kan het dier alleen thuis blijven, hoe gaat het dier om met kinderen en andere huisdieren.Alle dieren worden gevaccineerd ( voor wat daar mogelijk is) , rabiës geënt, gechipt, ontwormd en ontvlooid in het land van herkomst. Oudere dieren zijn ook al gesteriliseerd of gecastreerd.Mochten er na adoptie nog entingen nodig zijn dan is dit voor de rekening van de adoptant.Voor elke dier doneert u een vast bedrag. Dit bedrag is geen koopsom, maar een tegemoetkoming in de kosten.

Voorcontrole

Wanneer u bij ons hebt aangegeven, dat u een dier van onze stichting wilt adopteren, komt er iemand van de organisatie bij u langs om de thuissituatie te bekijken. Tijdens dit bezoek worden een aantal vragen gesteld en wordt gekeken of de woonsituatie geschikt is voor het dier.Als het dier nog in het buitenland is, hoort u van ons wanneer het dier naar Nederland komt. Tevens overhandigen wij u dan de adoptievoorwaarden.Na het huisbezoek hoort u zo snel mogelijk van ons of u in aanmerking komt voor de betreffende dier. Wij vragen u dan ook om al een gedeelte van het adoptiebedrag aan ons over te maken.De meeste dieren komen met het vliegtuig aan op de diverse vliegvelden in Nederland, Duitsland of België. Iemand van de organisatie gaat het dier op het betreffende vliegveld ophalen en wij nemen contact met u op waar en wanneer u het dier bij ons op kunt halen.In de praktijk kan het betekenen dat u soms een paar weken moet wachten voor het dier in Nederland is.

Adoptie

Voordat het dier definitief aan u overhandigd wordt moet u het adoptiecontract tekenen en moet het volledige bedrag op de rekening van onze organisatie zijn overgeschreven of bij overdracht contant worden betaald. Daarna wordt het dier en het Europese paspoort aan u overgedragen. Registratie van de chip bij NDG wordt door ons verzorgd.

Nazorg

Wij willen graag weten hoe het gaat met het dier als hij/zij een poosje bij u verblijft. Mochten zich problemen voordoen, dan verzoeken wij u om altijd eerst contact op te nemen met ons.

In principe zal degene die bij u op voorcontrole is geweest u na enige tijd weer bezoeken om te kijken hoe het gaat met het dier.

Verder zullen medewerkers van onze Stichting regelmatig contact met u onderhouden.