Doelstelling

Onze Doelstelling

Stichting Dierenbemiddeling Europa heeft als doelstelling het verbeteren van het welzijn en de leefomstandigheden van kansarme dieren in Europa. Deze dieren zijn afhankelijk van de hulp van vrijwilligers.

Door middel van diverse projecten en acties, willen wij proberen het lot van deze dieren te verbeteren.

In samenwerking met de lokale dierenbeschermingsorganisaties en de asielen zullen wij de dieren, die na strenge selectie geschikt bevonden zijn, ter adoptie aanbieden om hen zo een goed en liefdevol mogelijk leven te bieden.

We realiseren ons dat het naar Nederland halen van deze dieren slechts een kleine bijdrage levert aan het verhelpen van het dierenleed ter plaatse. Voor de dieren die wij hier naartoe halen betekent het echter heel veel. Zij gaan een gelukkige en veilige toekomst tegemoet en zullen niet wegkwijnen in overvolle asielen of dood gaan onder vaak verschrikkelijke omstandigheden.

 

Door o.a. het werven van donateurs, fondsen en sponsoren gaan wij het werk van de lokale asielen en dierenartsen ondersteunen. Wij denken hierbij aan het financieel ondersteunen van sterilisatieprojecten, voeding, huisvesting en de noodzakelijke medische zorg.

De bijdrage die wij ontvangen van de adoptanten maakt het ons ook mogelijk om de mensen en organisaties ter plaatse te ondersteunen. Het grootste gedeelte van de adoptievergoeding gaat terug naar de buitenlandse asielen en organisaties, zodat de dieren die daar noodgedwongen moeten blijven een beter leven geboden kan worden.

Het verbeteren van het welzijn en de leefomstandigheden van kansarme dieren in Europa.

Stichting Dierenbemiddeling Europa