Beleidsplan

2020

Beleidsplan 2024

Dit jaar gaan wij weer verder met het steunen van de asiels in Portugal en Roemenië en het

asiel in Bosnië waar wij in 2023 zijn begonnen omdat zij ook onze steun kunnen gebruiken.

Zoals ieder jaar doen wij dit op allerlei manieren, Zorgen dat zoveel mogelijk dieren een fijn

huis krijgen, maar ook met voerdonaties, diverse spullen zoals dekens medicijnen , manden

etc. Ook proberen wij dieren op locatie te helpen met medicijnen en indien nodig medische

ingrepen.

Ook dit jaar gaan wij weer lokaal bezig met het steriliseren van dieren.

Ook het aantal nieuwe opvanggezinnen voor honden zullen wij proberen verder uit te

breiden zodat wij meer dieren uit de asiels kunnen opvangen en op deze manier de asiels

zullen ontlasten.

Het vrijwilligershuis in Portugal zal ook dit jaar weer worden bezocht door diverse

vrijwilligers die zullen helpen in het asiel.

Wij gaan dit jaar ook naar Roemenië om te kijken wat daar moet gebeuren en wat er nodig

is. Vorig jaar is dat helaas niet gelukt maar dit jaar staat het geplanned voor maart/april.

Het zal zeker heftig worden en emotioneel, maar het moet en wij gaan er zeker voor zorgen

dat we daar goede dingen kunnen doen.

Wij zullen druk blijven met het opstarten van loterijen en donatie-acties. En natuurlijk gaan

wij ook dit jaar weer door met emballage acties bij supermarkten. Dit levert soms mooie

bedragen op, maar ook zeker naamsbekendheid.

De inkomsten van de stichting komen voort uit de betaalde adopties voor de honden en

katten, donaties van particulieren, de Vriendenloterij en de opbrengst van acties bij

supermarktnen door het doneren van bonnen voor lege flessen.

De inkomsten worden besteed aan transportkosten voor de dieren, donaties aan de asielen,

kosten voor dierenartsen, en andere kosten kosten met betrekking tot de dieren, vervoer

binnen Nederland van dieren, reiskosten naar asielen in het buitenland, communicatiekosten

en algemen kosten

De inkomsten en uitgaven worden beheerd door het bestuur.