De club van 1 euro

Wij willen laten zien dat alle kleine beetjes helpen!PUPPYS29-09-14(1)
Onze stichting is voor een groot deel afhankelijk van donaties. Veel mensen denken dat ze niets voor ons kunnen betekenen maar ook €1,- per maand helpt ons al een stuk verder! Vandaar dat wij nu de Club van €1,- oprichten.

We hopen dat u iedere maand €1,- overmaakt naar NL33INGB0006801163, t.n.v. Stichting Dierenbemiddeling Europa. Doe dit onder vermelding van: de Club van €1,-.
U doet mee door 1 euro over te maken, en daarna hopelijk iedere maand weer!

Wilt u meedoen vanuit het buitenland? Voeg dan de BIC-code toe aan het rekeningnummer.
U begint dan het rek.nr. met INGBNL2A

We hopen dat iedereen hier aan mee doet, want we hebben een hoop doelen die we zouden willen realiseren.