Herplaatsers page

Geslacht:

Geschatte geboortedatum:

Ras:

Gesteriliseerd/gecastreerd:

Schofthoogte:

Ouders bekend:

Land herkomst:

Reden niet mogen reizen:

Verhaal van:

Wilt u adopteren op afstand? Neem contact op: