Jaarcijfers 2016

Eventueel een toevoeging

 

Jaarcijfers 2016

 

BALANS PER 31 december 2016
ACTIVA PASSIVA
GELDMIDDELEN
BANK DONATIES 2.399,50 RESERVERING NAGEKOMEN
BANK ADOPTIES 1.361,18  KOSTEN 2016 5.053,78
BANK VERKOOP 349,85
BANK SPAAR 3.006,50
KAS 150,62
KORTLOPENDE VORDERINGEN
DEBITEUREN 135,00
CREDITEUREN 127,29
DECLARANTEN 150,00
OVERIG
INVENTARIS 3.761,84
KRUISPOSTEN 100,00
VOORUIT BET.KOSTEN 288,51 EIGEN VERMOGEN 6.776,51
11.830,29 11.830,29
EXPLOITATIEREKENING 2016
UITGAVEN OPBRENSTEN
BETAALD AAN ASIELS VOOR GEADOPTEERD DIEREN 57.209,47 ONTVANGEN ADOPTIES 136.601,83
BETAALDE DONATIES 2.695,93 ONTVANGEN DONATIES 9.517,29
KOSTEN DIEREN 42.738,05 ONTVANGEN RENTE 5,56
REIS EN VERBLIJFKOSTEN 27.377,61 OPBRENSTEN 2015 4.917,61
TELEFOON EN KANTOORKOSTEN 5.139,54
AFSCHRIJVINGEN 1.063,11
BANKKOSTEN 355,66
RESERVERING KOSTEN 2016 5.053,78
OPSLAGKOSTEN 2.391,75
DIVERSE KOSEN 1.934,82
EXPLOITATIERESULTAAT 5.082,57
151.042,29 151.042,29