Jaarcijfers 2015

Eventueel een toevoeging

JAARCIJFERS 2015

 

 

BALANS  per 31 december 2015
ACTIVA PASSIVA
GELDMIDDELEN KORTLOPENDE SCHULDEN
BANK DONATIES 3.308,19 CREDITEUREN 4.948,68
BANK ADOPTIES 5.985,59 DECLARANTEN 0,00
BANK SPAAR 0,94
KAS 7,14
RESERVERING NAGEKOMEN
KORTLOPENDE VORDERINGEN  KOSTEN 2015 5.500,00
DEBITEUREN 566,55
OVERIG
INVENTARIS 1.665,45
KRUISPOSTEN 608,76 EIGEN VERMOGEN 1.693,94
12.142,62 12.142,62
EXPLOITATIERKENING 2015
UITGAVEN OPBRENSTEN
BETAALD AAN ASIELS VOOR GEADOPTEERD DIEREN 52.561,04 ONTVANGEN ADOPTIES 110.004,72
BETAALDE DONATIES 3.989,41 ONTVANGEN DONATUES 8.039,15
KOSTEN DIEREN 37.911,88 ONTVANGEN RENTE 0,94
REIS EN VERBLIJFKOSTEN 11.666,57
TELEFOON EN KANTOORKOSTEN 1.303,82
AFSCHRIJVINGEN 327,49
BANKKOSTEN 195,30
RESERVERING KOSTEN 2016 5.500,00
DIVERSE KOSEN 2.895,36
EXPLOITATIERESULTAAT 1.693,94
118.044,81 118.044,81