Opvoeding

Puppy gedrag

“Vergeet niet dat elke pup anders is”

Pups leren heel snel. Daarom is het heel belangrijk dat ze onmiddellijk leren hoe ze zich moeten gedragen. Geen enkele pup kan leren zonder hulp, dus is het aan u om hem vanaf de eerste dag het gewenste gedrag aan te leren. Dit kunt u doen door aan de volgende punten te denken;

Beloon gewenst gedrag.
Dit hoeft niet altijd iets lekkers te zijn, maar kan ook in de vorm van uitbundig prijzen. De timing van de beloning is van essentieel belang. De beloning moet binnen 2 of 3 seconden worden gegeven, anders associeert de pup de beloning met ander gedrag dan dat wat u wilde belonen.

Voorkom slecht gedrag
Voorkom dat uw pup zich slecht kan gedragen.
Voorbeeld: Geef geen oude schoen om op te kauwen; een pup kan het onderscheid oude en nieuwe schoen niet maken! Maak duidelijk onderscheid in waar wel op gekauwd mag worden en waarop niet.

Negeer slecht gedrag
Voorbeeld: Als de hond bij u opspringt negeer hem dan volkomen! Dit vindt de hond vreselijk! Pas als hij netjes met 4 poten op de grond zit begroet u de pup.

Indien nodig onderbreken
Sommige gedragingen zijn zo slecht of mogelijk gevaarlijk dat u in moet grijpen. U kunt het gedrag onderbreken met een ferm ‘nee!’. Dit betekent niet dat u naar de pup moet schreeuwen; hij weet immers niet dat hij fout bezig is! Onderbreek het gedrag met een geluid en zorg dat u de aandacht krijgt van de pup. Beloon de pup als hij stopt en naar u luistert.
Straffen en belonen met de stem
Honden reageren meer op intonatie dan op de woorden.

Voorbeeld:
– Hond eet van tafel: Met een lage, korte stem commandeert u;  AF!/ZIT!/BLIJF/FOEI!
– Met een hoge, langgerekte stem beloont u; Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf!/goed zooooooooo!
– Met een hoge stem zeggen: “foei hoor, dat mag je niet doen!” heeft een averechts effect. De hond zal gaan kwispelen en denken dat hij braaf is.

Consequent zijn
U krijgt een hechtere en sterkere band met u pup als u de basisregels voor gedrag snel duidelijk maakt. Een hond denkt altijd in rangorde; dit is hem van nature meegegeven. Heel belangrijk is dan ook dat u, maar ook eventueel de rest van de gezinsleden, bovenaan in rangorde staan. Dit bereikt u door strikt te zijn omtrent de volgende factoren;

Eten
Laat de hond nooit met u mee-eten en geef de hond altijd eten nadat u heeft gegeten.

Spelen
U bepaalt altijd wanneer er gespeeld wordt en wanneer het spel afgelopen is. Wat erg goed werkt is een paar speeltjes speciaal te houden door ze na het spel ook echt op te ruimen, waar de pup niet bij kan. U bent over deze speeltjes de baas!

Aandacht
Laat nooit toe dat de hond aandacht komt vragen, u bepaalt wanneer er wordt geknuffeld.

Vooruit denken
Wat nu leuk is, kan een heel stuk minder leuk zijn als de hond groot is geworden. Een labradorpup is leuk om nu op schoot te hebben, maar als hij straks 40 kg weegt en op schoot springt,…! Uw pup zal er echt niets van snappen als hij in een keer niet meer op de bank mag. Ook het bijten kan nu nog weinig kwaad, maar zal zo snel mogelijk afgeleerd moeten worden!

Vergeet niet dat elke pup anders is
De een is van nature dominant en de ander is wat onderdaniger. Naarmate de pup ouder wordt, met name na 6 maanden leeftijd, zal u merken dat u strenger moet zijn en uw autoriteit meer moet laten gelden.

dogs

Socialisatie

Socialiseren kan worden omschreven als het proces waarbij een hond leert de individuen waarmee hij samenleeft te herkennen en op hen te reageren. Dit betreft dus mensen en andere honden, maar ook bijvoorbeeld katten, paarden en fietsers! Socialisatie is een belangrijke fase in de vroege ontwikkeling van de pup. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 5 honden een gedragsprobleem heeft dat voorkomen had kunnen worden door een betere socialisatie op jongere leeftijd.

Vanaf de leeftijd van 3 weken tot de 7e week overheerst de nieuwsgierigheid bij pups, alles is in deze periode leuk en interessant. Vanaf 7 weken begint heel langzaam de aanleg om op nieuwe dingen terughoudend en ontwijkend te reageren.

De nieuwsgierigheid begint langzamerhand te verdwijnen. Op de leeftijd van 12 weken is deze helemaal verdwenen. Tenzij de hond hiervoor al allemaal leuke en prettige ervaringen heeft opgedaan met alles wat er te koop is in de wereld. Dan zijn die dingen namelijk niet meer nieuw en kan hij gewoon blijven naderen. Daarom is de socialisatieperiode tussen de 7e en de 12e week zo belangrijk.

Socialiseren dus!
Want u wilt immers niet dat uw hond:
– Agressief gedrag gaat vertonen tegenover vreemde mensen, naar auto’s en naar skaters.
– Vlucht voor brommers, andere honden en voor visite.
– Gaat jagen op fietsers, eendjes, paarden en schapen.
– Niet alleen thuis kan zijn.
Socialisatie
Om de pup te wennen aan alledaagse zaken is het goed de kleine overal mee naar toe te nemen om te wennen (stad, draaideuren, liften, steigers, andere mensen, etc., etc. etc.).

Daarnaast moet bij angstgedrag juist handelen om het angstgedrag niet onbedoeld te belonen.

Stel, u loopt met uw pup over straat. Er komt een voorbijganger aan die uw pup graag even wil aaien. De pup vindt dit eng en begint te blaffen en misschien wel te bijten. De voorbijganger trekt zijn handen terug en loopt verder. De pup heeft nu door; “Hé, als ik iets eng vind, gaat het weg doordat ik blaf en bijt!”. De positieve ervaring is in dit geval het weggaan van de ‘ enge vreemde’. Uiteraard hoeft niet uitgelegd te worden wat voor consequenties dit gedrag kan hebben!

Het beste kunt u de pup oppakken in een nieuwe situatie. Dit voorkomt vluchtgedrag, jachtgedrag en aanvallen en dus ook de positieve ervaring die de pup kan opdoen.

Zoals in het voorbeeld, is het ook verstandig de voorbijganger uit te leggen dat de pup nog moet leren. Til de pup op (de vreemde is nu ook zo groot niet meer!) en laat de passant de pup aaien. Zo merkt het dier dat ook vreemde mensen heel plezierig kunnen zijn.

Het is aan te raden met uw pup naar een puppycursus te gaan. Ze worden in elke plaats wel gegeven. U zult merken dat uw pup dit fantastisch vindt. Het is een uitstekende manier om uw pup te socialiseren en meer over het gedrag van uw geliefde viervoeter te leren.

Zindelijkheidstraining

Natuurlijk is het prettig als je puppy zo snel mogelijk zindelijk is. Jij als baasje hebt een belangrijke rol bij de zindelijkheidstraining van je hond. Hier wat tips om je hond zo snel mogelijk zindelijk te maken.

De eerste nachten dat je puppy bij je in huis is kunnen erg zwaar zijn. Hij mist de warmte en geborgenheid van zijn broers en zussen in het nest.

Het is aan te bevelen je hondje de eerste nachten mee naar boven te nemen. Zet hem in zijn mand naast je bed. Je kunt hem dan ’s nachts snel buiten zetten om hem te laten plassen en/of poepen. De meeste pups kunnen de nacht nog niet doorslapen.

Vanaf het moment dat je de pup in huis hebt, doe je je best om hem zindelijk te maken. Na elke activiteit (zoals trainen, spelen, eten, etc.) zal de pup moeten ontlasten. Het is dan ook zaak om de pup na een activiteit direct buiten te zetten. De pup zal 5 tot 10 minuten nadat hij heeft gedronken moeten plassen. Zeker in het begin kan het gebeuren dat de hond kort voor het eten, maar ook kort na het eten, moet poepen.

Een belangrijk onderdeel van de zindelijkheidstraining is om de periode dat de pup zijn ontlasting kan ophouden langzaam op te bouwen.

De eerste paar maanden zal je veel tijd buiten moeten doorbrengen, omdat je moet wachten totdat je pup heeft geplast of gepoept. Wil je efficiënter werken, dan kun je ervoor kiezen je hond op com­mando te leren plassen en poepen. Het is namelijk redelijk voorspelbaar wanneer hij ‘moet’, namelijk nadat hij heeft geslapen, na veel drinken en na het spelen.

Hoe werkt dit?
Bepaal welk commando je je hond wilt leren om te ontlasten. Wanneer je hebt bepaald welk commando het wordt (let er wel op dat dit een commando is dat je ook in het openbaar gaat gebruiken!), dan ben je er klaar voor om te beginnen.

Doe je puppy aan de riem elke keer dat je je puppy mee naar buiten neemt. Dit zorgt ervoor dat je controle over hem hebt en dat hij zich moet concentreren op zijn belangrijke taak.

• Ga naar zijn vaste ontlastplek.

• Laat de pup hier zijn behoefte doen.

• Wanneer je ziet dat hij gaat plassen (of poepen), geef dan direct het commando dat je eerder hebt bepaald.

•Als de hond klaar is, geef hem dan gelijk een snoepje om hem te belonen.

Wat als je hond toch binnen heeft geplast of gepoept?

Als je pup toch binnen heeft geplast of gepoept, zonder dat je erbij was, kun je het beste zijn plas of poep direct opruimen. Negeer de hond, want je hond mag niet leren dat er veel aandacht aan hem gegeven wordt wanneer hij binnen ontlast heeft. Indien je ooggetuige bent van het ongelukje, pak dan snel de pup op en breng hem naar buiten. De pup houdt vanzelf op met plassen (of poepen) als je hem op­pakt. Gaat hij buiten verder met plassen of poepen, beloon hem dan. Vergeet niet de rommel direct weer op te ruimen als je terug naar binnen gaat!

Je pup hoeft niet te zien dat je de ontlasting op­ruimt. Maak je pup niet bang door bedreigend en gillend op hem af te rennen, want het gevolg hier­van kan zijn dat de pup niet meer durft te ontlasten als je in zijn buurt bent. Dit lijkt een handige oplossing voor binnen in huis, maar het gevolg hiervan kan zijn dat de pup op stiekeme plaatsen gaat ontlasten. Of nog vervelender: je pup durft buitenshuis niet meer te ontlasten in jouw aanwezigheid.

Deemoedsplasjes 

Sommige pups laten hun plas lopen wanneer ze begroet worden. Dit is een normale uiting van onderwerping waar ze vaak overheen groeien. Deze deemoedplasjes hebben niets met onzindelijkheid te maken. Het is een communicatiemiddel van de hond waarmee hij probeert aan te geven dat je in rang hoger bent.

Dit gebeurt ook wel eens bij pups en honden die heel enthousiast worden wanneer mensen binnenkomen. Om hier snel vanaf te komen kun je het beste bij binnenkomst je pup even negeren door hem niet aan te kijken en geen lichamelijk contact te maken. Roep je pup na een minuut bij jou en aai hem rustig over zijn borstje. Houd het contact kort en voorkom dat je pup zijn deemoedplasje doet. Blijf rustig en probeer oogcontact te vermijden. Je maakt jezelf ook minder bedreigend door je lichaam een beetje van je pup af te wenden en door je knieën te gaan.

Raak niet gefrustreerd als je hond niet meteen zindelijk is.

Wanhoop niet wanneer de pup in deze periode een paar keer de fout gaat. Je krijgt vast en zeker verhalen te horen van mensen die ‘hun pup’ binnen een paar dagen zindelijk gemaakt hebben. Het is een feit dat de ene pup eerder zindelijk is dan de andere pup. Gebruik geen kranten en/of andere hulpmiddelen om je hond toch binnen te laten ont­lasten. Je maakt het probleem hiermee alleen maar groter. Vergeet niet dat het zindelijkheidsbesef een aangeboren eigenschap is. Iedere hond heeft het. Ook voor zindelijkheid geldt: wanneer na een paar maanden blijkt dat de hond echt niet zindelijk wordt, kunt u altijd contact opnemen met Stichting Dierenbemiddeling Europa of met uw  dierenarts.

Wel of geen bench?

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw hond!
Dit item gaat over de beslissing wel of niet in de bench. Die beslissing hangt af van een aantal factoren

 1. is de hond al gewend aan een bench?
 2. zijn er andere honden/dieren aanwezig?
 3. zijn er kinderen aanwezig?
 4. is de omgeving veilig genoeg?
 5. gaat de hond vaak met u mee op visite/op reis?

1.  Indien de hond al gewend is aan de bench kunt u dit, indien gewenst, gewoon voortzetten. Houd rekening met een terugval in gedrag. De hond kan de eerste dagen wat stress ervaren door alle veranderingen. Dan zal de hond weer even opnieuw moeten wennen aan de bench. Pas dan de stappen (versneld) toe die ik noem in de bench training.
Wanneer de hond nog niet gewend is aan de bench moeten we dit langzaam gaan aanleren. We noemen dit benchtraining.

Zet de bench in de kamer met het deurtje open en leg het kleedje van de hond in de bench en nodig de hond uit om in de bench te gaan bv door hem een kluifje aan te bieden of zijn eten. Laat het deurtje open staan en blijf bij de hond als deze angstig is. Als de hond ontspannen ligt te kluiven kunt u het deurtje sluiten. Bouw dit in een rustig tempo op eerst 15 min dan steeds langer. Als de hond na enige tijd begint te piepen toon dan geen genegenheid maar laat duidelijk merken dat dit gedrag niet mag door nee! Of foei! te roepen. Maar loop nooit weg bij de bench als uw hond piept  maar wacht tot hij ophoudt  met piepen. Vergeet niet het gewenste gedrag te belonen.

De bench moet zijn leuke en veilige plek worden dus geef de hond nooit straf in de bench.

2. Indien er andere honden zijn en deze verblijven niet in een bench,  dan kunt u er voor kiezen om ook deze hond niet is een bench te doen.
De andere hond kan mogelijk als voorbeeld functie dienen voor de nieuwe hond als deze nl rustig en ontspannen blijft liggen als u de deur uitgaat. Dan is de kans groot dat de nieuwe hond zijn voorbeeld zal volgen.

3. Als er kinderen aanwezig zijn en vooral als onbekend is hoe de hond hier op reageert,  is het ook handig om een bench te gebruiken. Zo kunnen beide partijen op een veilige manier aan elkaar wennen.
Leg uw kinderen uit om de hond met rust te laten als deze in de bench ligt .

4. Mocht u er voor kiezen om geen bench te gebruiken ga dan na of de ruimte waar uw hond verblijft veilig is voor uw hond.

– check op elektriciteitdraden , uw hond kan daarop gaan kauwen.
– zijn er giftige planten\schoonmaak middelen waar uw hond bij kan?
– is de afvalbak goed afgesloten?
– laat geen voorwerpen zoals kinderspeelgoed en schoenen liggen
– geef de hond voldoende afleiding zoals hondenspeelgoed of een kluif.
– laat radio of tv aan zodat de hond niet al te veel geluiden hoort van bv buiten.

Het afleren van aan spullen komen die niet van de hond zijn is best eenvoudig,  mits consequent toegepast . Leer de hond wel eerst het basis commando nee!
Wanneer de hond iets pakt dat niet van hem is zeg dan duidelijk nee! En ruil het voor een hondenspeeltje en zeg dan braaf! Herhalen,  herhalen,  geduld is heel belangrijk.
Ga er niet vanuit dat als u besluit uw hond niet in een bench te doen dat deze helemaal nooit iets zal stuk maken dat niet van hem is,  dit is een zeker risico dat u bewust neemt als u besluit geen bench te nemen..

Voordelen bench:

 • Vaste veilige plek voor de hond
 • Hond kan niets stuk maken
 • Veilig als er kinderen zijn
 • Eigen plek kan altijd mee op visite of op reis

Nadelen bench:

 • Verminderde bewegingsvrijheid
 • Kans op verveling
 • Bench vereist veel geduld en training om aan te leren
 • Geen sociaal contact met andere hond indien aanwezig

Voordelen geen bench:

 • Veel bewegingsvrijheid
 • Minder kans op verveling indien voldoende spelmateriaal aanwezig

Nadelen geen bench:

 • Kans op kapot kauwen spullen
 • Omgeving moet hond proof gemaakt worden
 • Geen controle over de hond bij afwezigheid.

Ik heb dit stukje geschreven gebaseerd op artikelen op het internet en vanuit mijn eigen jarenlange ervaring met honden.

Ik gebruik voor mijn eigen honden geen bench maar ben dan ook intensief met ze bezig om te voorkomen dat zij ongewenst gedrag vertonen.

Ook dan komt het wel eens voor dat mijn rieten eetkamerstoel weer iets minder riet bevat dan voordat ik weg ging. Ik heb me er bewust bij neergelegd dat dit kan gebeuren, dat is mijn persoonlijke keuze.

Veel succes!

 

Wordt aangevuld…